Jogi nyilatkozat

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja, ami vonatkozik a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomra is: bármely szerzői műnek, képi, hangi és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Összességében a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan saját magatartásáért felelős, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A Honlap tervezését és fejlesztését a Usernet végezte, bármilyen megjelenéssel, működéssel kapcsolatos problémát kérjük nekik jelezni.

A Honlapon található információk jóhiszeműen, megfelelő körültekintéssel és szakmai hozzáértéssel kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal jogi felelősséget.